Boldbaatar Gantsooj @techavdar
Site Admin


Хамгийн урт шөнө хэзээ болдог вэ?

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017Шахмал элсэн чихэр гэж юу вэ?

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017Монголчууд хаана дуулахыг цээрлэдэг вэ?

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 201712 жилийн 10дахь амьтан юу вэ?

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017


аха нэвтрүүлэг дээр асууж байсан асуулт


хш

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017hihi

Boldbaatar Gantsooj techavdar
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017