Энэ асуултыг 45 удаа харсан, 1 хариулттай байна

Хамгийн урт шөнө хэзээ болдог вэ?

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017
Энэ асуултыг 37 удаа харсан, 0 хариулттай байна

Шахмал элсэн чихэр гэж юу вэ?

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017
Энэ асуултыг 37 удаа харсан, 1 хариулттай байна

Монголчууд хаана дуулахыг цээрлэдэг вэ?

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017
Энэ асуултыг 33 удаа харсан, 0 хариулттай байна

12 жилийн 10дахь амьтан юу вэ?

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 15 Sep. 2017
Энэ асуултыг 38 удаа харсан, 0 хариулттай байна

хш

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017
Энэ асуултыг 32 удаа харсан, 0 хариулттай байна

hihi

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017
Энэ асуултыг 49 удаа харсан, 2 хариулттай байна

Facebook-р нэвтэрсэн асуулт...

Gantsooj Boldbaatar
@Gantsooj.Boldbaatar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017


Facebook-р нэвтэрсэн асуулт...