Асуултын төрөл: Энгийн  


Энэ асуултыг 28 удаа харсан, 0 хариулттай байна

хш

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017
Энэ асуултыг 23 удаа харсан, 0 хариулттай байна

hihi

Boldbaatar Gantsooj
@techavdar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017
Энэ асуултыг 37 удаа харсан, 2 хариулттай байна

Facebook-р нэвтэрсэн асуулт...

Gantsooj Boldbaatar
@Gantsooj.Boldbaatar | Үүсгэсэн 12 Sep. 2017


Facebook-р нэвтэрсэн асуулт...